Waar moet uw webshop per 1 juni 2014 aan voldoen?

Op 11 maart 2014 is door de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat leidt tot aanpassing van het consumentenrecht. Deze aanpassingen hebben een aantal belangrijke gevolgen voor ondernemers die een webshop exploiteren. Per 1 juni 2014 moet uw webshop aan deze nieuwe regels zijn aangepast. Waaraan moet uw webshop voldoen?

Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Het recht van ontbinding: het retourrecht van de consument verder uitgebreid van 7 naar 14 dagen

Een belangrijke wijziging is de verlenging van de ontbindingstermijn voor de consument. Dat is de termijn waarbinnen een consument zich mag bedenken nadat de koop is gesloten en binnen welke termijn hij alsnog van de koop mag afzien. Die bedenktijd is verlengd en gaat van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen. De termijn begint te lopen na ontvangst van de producten door de consument. Bij meerdere producten gaat de termijn pas in na levering van het laatste product.

Informeren van de consument over het recht van ontbinding: nog duidelijker informeren via het modelformulier en de modelinstructies

Per 1 juni 2014 moet de consument op uw website nog duidelijker geïnformeerd en geïnstrueerd worden over de wijze waarop hij gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht. U kunt hiervoor een aantal modelteksten gebruiken die door de wetgever zijn ontwikkeld. Zo is hiervoor een modelformulier ontwikkeld waarmee de consument kan aangeven dat hij gebruik wil maken van het recht van ontbinding. Gebruik van het modelformulier is overigens niet verplicht. De consument mag immers ook op andere wijze ontbinden. Hiernaast zijn modelinstructies voor herroeping ontwikkeld, waarin uitgebreid wordt beschreven hoe de consument na ontbinding heeft te handelen en wat hij van u als verkoper kan verwachten. Dit is belangrijk want als u de consument niet juist of volledig informeert over zijn rechten, dan wordt u als ondernemer gestraft: de consument heeft dan een jaar lang retourrecht.

Verkoopt u via marktplaats of vergelijkbare sites? Ook dan geldt het recht van ontbinding en heeft de consument het herroepingsrecht.

Gevolgen ontbinding: De retourtermijn en de verplichting tot terugstorten van de koopprijs en de verzend- en betaalkosten binnen 14 dagen i.p.v. 30 dagen

Nadat de consument de ontbinding heeft ingeroepen, krijgt hij nog eens 14 dagen de tijd om het product te retourneren. Dit betekent dat u 28 dagen na levering alsnog het product retour kunt ontvangen.

Binnen 14 dagen na ontbinding c.q. na ontvangst van het product moet u alle betaalde bedragen, inclusief de verzend- en betaalkosten, aan de consument terugbetalen. Deze termijn van terugbetaling was voorheen 30 dagen en is per 1 juni 2014 dus verkort naar 14 dagen.

De kosten van retourneren zijn voor rekening van de consument, maar alleen als u dit vooraf kenbaar heeft gemaakt (bijv. in de hiervoor genoemde modeldocumenten). Doet u dit niet, dan komen ook de kosten van het retourneren voor u. Het slechts vermelden hiervan in de algemene voorwaarden is na 1 juni 2014 dus niet meer toereikend; dit moet ook afzonderlijk op de website worden vermeld.

Wat u ook nog moet weten: tijdens de zichttermijn heeft de consument het recht om het product te gebruiken. Kapotte of te ver gebruikte producten die retour worden gezonden, mogen niet zonder meer door u geweigerd worden. U moet de retouren accepteren en moet uw schade dan bij de consument in rekening brengen door verrekening met het aankoopbedrag.

Uitzonderingen op het recht van ontbinding: wat mag niet geretourneerd worden?

Verkoopt u in uw webshop bederfelijke waren, intieme producten, tijdschriften of loterijkaartjes? Het retourrecht geldt dan niet voor u. Ook zaken die gepersonaliseerd zijn of specifiek voor een consument zijn gemaakt, kunnen niet retour worden gezonden. Ook hier weer oppassen geblazen: u moet duidelijk melden dat de consument geen recht tot ontbinding heeft en dat herroeping is uitgesloten voor deze categorie.

Duidelijkheid over de prijzen

De verkoper moet duidelijk de totale en bijkomende (verzend)kosten van een product of service weergeven, dus inclusief eventuele extra toeslagen. Als u niet duidelijk of volledig bent geweest, dan hoeft de consument ook niet voor deze extra kosten te betalen. Bovendien mogen er geen hogere betaalkosten in rekening worden gebracht dan de kosten daadwerkelijk waren. Hoge creditcard toeslagen zijn niet meer mogelijk.

De informatieplicht: niet alleen vooraf maar ook nadat de koop is gesloten

U moet de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze informatie ter beschikking stellen voordat hij een product koopt. Deze informatie moet snel en gemakkelijk vindbaar zijn op uw website, zodat de consument alle tijd heeft om zich in te lezen, voordat hij iets gaat bestellen. Dit betreft niet alleen informatie over uw bedrijf, maar betreft ook informatie over de betaling, de verzending, het retourneren, het bestellen, de garantie etc. Deze informatie moet dan ook niet alleen op de website vermeld staan, en dus te lezen zijn voor de koop, dit moet u nadat de koop is gesloten, nogmaals aan de consument toezenden. Dit kunt u bijvoorbeeld doen in de bevestigingsmail aan de consument.

Een nieuwe bestelknop: bestellen=betalen

Per 1 juni 2014 is iedere webwinkel verplicht om een bestelknop te hanteren die duidelijk maakt dat bestellen niet vrijblijvend is en tot betalen verplicht. De tekst van de knop mag geen twijfel laten bestaan en dient de betaalverplichting te vermelden: “bestelling met betaalplicht”. Laat u dit na, dan kunt u de consument niet aan de overeenkomst houden.

Boetes bij overtreding: handhaving via de Autoriteit Consument en Markt

Naast de hierboven genoemde “straffen” die u riskeert als u niet voldoet aan de nieuwe wetgeving, zoals het opdraaien voor de retourkosten, het retourrecht dat een jaar geldt, het recht van de consument een onverkoopbaar product terug te sturen als hij niet op de verrekening van schade is gewezen, mag de wetgever zelf ook sancties opleggen. Houdt u zich niet aan de regels, dan riskeert u een boete die u kan worden opgelegd door de Autoriteit Consument en Markt. Deze boetes kunnen aanzienlijk zijn, nu het maximum bedrag is vastgesteld op Euro 900.000,-.

Vragen over uw webshop en de nieuwe wetgeving?

Bel of mailt u gerust met uw vraag: 06 46 04 14 14 –  info@lexwoodlegal.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s