Wat is de positie van de licentienemer bij het faillissement van de licentiegever?

intellectueel eigendomOp 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in de zaak ABN Amro tegen Berzona. Deze zaak is interessant omdat het gevolgen heeft voor de positie van de licentienemer bij een faillissement van de licentiegever. Wat is de positie van de licentienemer bij faillissement van de licentiegever? En is deze nu veranderd? (Vindplaats arrest ECLI:NL:HR:2014:1681) 

Wat was de positie van de licentienemer bij faillissement vóór de Berzona uitspraak?

In 2006 heeft de Hoge Raad in de zog. Nebula-uitspraak uitgemaakt dat een curator ingevolge artikel 37 lid 1 Fw het recht heeft om overeenkomsten niet na te komen en contractbreuk te plegen, zelfs wanneer de verplichtingen van de failliet (de licentiegever) uit niet meer bestaan dan het gebruik te dulden van het intellectueel eigendom door de licentienemer door middel van een licentie.

Als gevolg van de Nebula-leer konden curatoren licentieovereenkomsten beëindigen en konden licentienemers hier niets tegen doen.

Wat verandert er nu  voor de licentienemer door de Berzona-uitspraak?

De Hoge Raad heeft in de Berzona-uitspraak van 11 juli 2014 uitgemaakt dat onderscheid moet worden gemaakt tussen een verplichting van de failliet om iets te doen (zoals bijv. het doen van een betaling) en een verplichting van de failliet om iets te dulden (zoals bijv. bij een verstrekte licentie).

Verplichting om te dulden

Een licentieovereenkomst houdt een verplichting in van de (failliete) licentiegever om gebruik te dulden van zijn intellectueel eigendomsrecht. Volgens de Hoge Raad staat het de curator niet vrij om het contract te schenden, door bijv. de licentienemer het gebruik niet langer toe te staan, tenzij het onderliggende licentiecontract hem dat recht uitdrukkelijk verleent. Ten gevolge van de Berzona-uitspraak mag de curator dus niet meer zelf (actief) overgaan tot stopzetten van de licentie en heeft de curator het voortgezet gebruik van de licentie door de licentienemer te dulden.

Strikt genomen dus een verbetering van de positie van de licentienemer bij faillissement: immers, de positie van de curator is ingeperkt daar waar het licenties betreft.

Verkoop door de curator van het intellectueel eigendom mogelijk?

Een belangrijke nuancering is op zijn plaats: een curator heeft het recht het intellectueel eigendom (onderdeel van de activa) te verkopen zonder daarop rustende beperkingen, en dus zonder verstrekte licenties aan derden. Met andere woorden: de licentienemer is veilig, zolang de curator geen betere deal sluit met een koper. Niet-nakoming van de licentieovereenkomst wegens verkoop van het intellectueel eigendom door de curator blijft dus mogelijk.

Conclusie: Op grond van de Berzona-uitspraak is de positie van de licentienemer bij faillissement van de licentiegever enigszins verbeterd. De curator is verplicht het gebruik door de licentienemer toe te staan na het faillissement. Let wel, de curator heeft de mogelijkheid het intellectueel eigendom te verkopen zonder daarop rustende gebruiksrechten / verstrekte licenties aan derden. De licentie overleeft daarom bij faillissement van de licentiegever, maar dit voortgezette gebruik is wel tijdelijk en afhankelijk van verkoop!  

Heeft u vragen? Belt of mailt u gerust! 0183-513 745 / theodora@lexwoodlegal.nl

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s