Wanneer maakt een domeinnaam inbreuk op de handelsnaam van een ander?

Building_Dialogue

Het internet heeft de wereld veel kleiner gemaakt. Het hebben van een “unieke” domeinnaam is van groot belang. Wanneer een ander uw domeinnaam kopieert, kan dat grote gevolgen hebben voor uw omzet. Vooral als de concurrent dan net wat goedkoper is. In een recent kort geding bij de Rechtbank Gelderland is tussen twee notariskantoren gestreden om het gebruik van een domeinnaam. De oudere handelsnaam legt het af tegen de concurrent. Reden om kort bij het onderwerp stil te staan http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2014:5562.

Verklaringvanerfrecht.nl versus Goedkopeverklaringvanerfrecht.nl

Internetnotarissen heeft op 16 december 2002 de domeinnaam verklaringvanerfrecht.nl geregistreerd. Vanaf 2011 gebruikt Internetnotarissen ‘Verklaringvanerfrecht.nl’ als handelsnaam en is de website http://www.verklaringvanerfrecht.nl gelanceerd.

Notaris Lautenbach heeft vanaf medio 2012 de domeinnaam Goedkopeverklaringvanerfrecht.nl geregistreerd en biedt via de gelijknamige website een vergelijkbare (goedkopere) dienst aan. Internetnotarissen ziet haar omzet dalen, en start dan een kort geding op. Zij vordert dat Lautenbach het gebruik van de domeinnaam “goedkopeverklaringvanerfrecht.nl” staakt op straffe van een dwangsom. Volgens Internetnotarissen maakt Lautenbach inbreuk op haar oudere handelsnaam.

Wanneer is er inbreuk op een handelsnaam?

Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren die, “vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten“.

De houder van een oudere handelsnaam wordt dus alléén beschermd indien (1) de jongere domeinnaam als handelsnaam wordt gevoerd én (2) wanneer dat gebruik verwarringwekkend is.

Wordt de domeinnaam als handelsnaam gebruikt?

Allereerst moet worden vastgesteld of de jongere domeinnaam ook als handelsnaam wordt gebruikt (artikel 1 Hnw). Het registreren of reserveren van een domeinnaam geldt volgens vaste rechtspraak niet als het voeren van een handelsnaam. Daarvoor is bepalend of op commerciële wijze wordt deelgenomen aan het handelsverkeer. Dat is hier het geval.

De website van Lautenbach heeft een bedrijfsmatig karakter, in de algemene voorwaarden staat dat goedkopeverklaringvanerfrecht.nl een handelsnaam is van Lautenbach, er kunnen e-mails worden gezonden naar een gelijknamig mailadres en Lautenbach adverteert er mee op internet. De domeinnaam is hier dus een handelsnaam.

Geen bescherming voor beschrijvende handelsnamen?

Lautenbach stelt zich dan op het standpunt dat de handelsnaam van Internetnotarissen uit louter beschrijvende elementen zou bestaan en dat Internetnotarissen als gevolg daarvan helemaal geen bescherming zou kunnen inroepen. Volgens Lautenbach is een ‘verklaring van erfrecht’ immers een officiële verklaring van de notaris met informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen (zie art. 4:188 BW). Voorkomen moet worden dat algemeen gangbare woorden worden gemonopoliseerd, aldus Lautenbach.

Volgens de rechter zijn de handelsnamen verklaringvanerfrecht.nl en goedkopeverklaringvanerfrecht.nl niet geheel beschrijvend of generiek. De handelsnamen zijn aan elkaar “geplakt” zonder spaties en ‘.nl’ is toegevoegd. De rechtbank oordeelt dat de twee handelsnamen gedeeltelijk beschrijvend zijn en dat daarom de bescherming die artikel 5 Hnw biedt, afneemt. Een handelsnaam die een weinig onderscheidend karakter heeft, geniet nu eenmaal minder bescherming.

Die bescherming kan dan alleen worden ingeroepen indien, ondanks het deels beschrijvende karakter van de handelsnamen, tóch gevaar voor verwarring bestaat bij het Nederlandse internetpubliek dat op zoek is naar een verklaring van erfrecht of informatie daarover.

Is er sprake van verwarring?

Wanneer twee handelsnamen in aanzienlijke mate met elkaar overeenkomen dient een rechter vast te stellen of met de jongere handelsnaam voldoende afstand wordt genomen van de oudere handelsnaam. Van belang is dan hoe de handelsnaam wordt gebruikt door de concurrent. Is de lay-out van de website gelijkend? Zijn de diensten identiek? Kortom: kan de consument denken dat hij met het andere bedrijf van doen heeft? In dit geval heeft de rechtbank (terecht) geoordeeld dat de twee websites qua look & feel zozeer verschillend zijn, dat er bij de consument geen verwarring is te duchten met wie hij van doen heeft. Internetnotarissen kan het gebruik van de domeinnaam goedkopeverklaringvanerfrecht.nl dus niet verbieden.

Onrechtmatig aanhaken bij succes van een ander?

Internetnotarissen stelt dan nog dat Lautenbach bewust heeft aangehaakt bij de handels- en domeinnaam van Internetnotarissen en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld. Dat is bewijstechnisch nogal wat, en Internetnotarissen slaagt er niet in dit bewijs te leveren. De rechter vindt het niet aannemelijk dat een internetconsument op deze (deel beschrijvende) handelsnaam zoekt, maar gaat er van uit dat consumenten zoeken op combinaties van trefwoorden.

Conclusie: Ten aanzien van domeinnamen geldt het basisprincipe: “die het eerst komt, het eerst maalt.” De omstandigheid dat iemand een domeinnaam registreert die (bijna) gelijk is aan uw domeinnaam is dus niet per definitie onrechtmatig. Allereerst moet de domeinnaam als handelsnaam worden gebruikt en dus niet slechts als internetadres. Heeft u dan gekozen voor een beschrijvende handelsnaam, dan wordt u nog wel beschermd, maar deze bescherming is kleiner. Het is immers niet de bedoeling dat algemeen gangbare woorden worden gemonopoliseerd. Als de concurrent dan voldoende afstand houdt door de handelsnaam net iets aan te passen (toevoeging “goedkoop”), en een andere look & feel kiest voor zijn website, dan is verwarring niet zonder meer te duchten en is van een inbreuk op uw handelsnaam geen sprake. Een punt van aandacht zijn de proceskosten in dit soort zaken (1019h Rv). De verliezende partij moet ook de kosten dragen van de andere kant (i.c. gemaximeerd volgens de Indicatietarieven op Euro 6.000,- ). Een juiste inschatting van de uitkomst van een dergelijk kort geding is daarom extra belangrijk.

Heeft u vragen? Belt of mailt u gerust! 0183 513 745 /  Theodora@lexwoodlegal.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s